Northlines Logistics

KVKK Aydınlatma Metni

Northlines Logistics olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu aydınlatma metni, siz müşterilerimize hangi kişisel verileri topladığımızı, bu verileri nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu: Northlines Logistics
Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992. Sokak No:16/A Vetro City Rezidans Kat:12 İç Kapı No:256 Esenyurt/İstanbul
Telefon: 0212 885 30 30
E-posta: info@northlines.com.tr
Web: www.northlineslogistics.com

2. Toplanan Kişisel Veriler

Northlines Logistics olarak sunduğumuz hizmetler çerçevesinde, aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 • İsim ve soyisim
 • İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)
 • Hizmet kullanım bilgileri

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizin sunulabilmesi ve yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi (onay vermeniz halinde)

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, üçüncü taraflarla (iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hukuki danışmanlarımız vb.) paylaşılabilir. Ayrıca, yasal zorunluluklar nedeniyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması gerekebilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizi korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya yasal yükümlülüklerimize uygun olarak saklanacaktır.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • Haklarınızı kullanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

7. İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.